Kjøps- og reisevilkår

1. Generelt

1.0.1  Vi er en formidler av produkter fra flyselskap og andre leverandører som for eksempel hotellagenter, leiebilfirmaer m.m. Disse fordeler selv antall plasser til ulike priser som vi presenterer på vår hjemmeside. De priser og plasser vi viser er helt utenfor vår kontroll og ikke noe som Airngo kan stå til ansvar for.

1.0.2  Ved kontakt med oss angående din bestilling er det kun du som hovedbestiller som har rettigheter til å gjøre endringer i din bestilling. Vennligst ha ordrenummer og/eller bestillingsnummer tilgjengelig ved kontakt.

1.0.3  Når sluttbetaling har kommet Airngo ihende og så snart vi har administrert din bestilling, sender vi deg en e-post med informasjon om din ordre. Vi administrerer normalt bestillinger innen 48 timer fra bestillingstidspunktet.

1.0.4  Vi reserverer oss for tekniske problemer og prisfeil som ligger utenfor vår kontroll, samt forbeholder oss retten til å kontakte bestilleren innen 24 på timer på hverdager for eventuelle endringer av bestillingen. I de tilfeller hvor penger er debitert et kort eller en bankkonto, kan det ta opp til flere bankdager før pengene er tilbakebetalt på kontoen. Observer at dette er bankens egne regler og ingenting vi kan påvirke.

1.0.5  Ved bestilling i helgen eller på helligdager, har vi rett til å komme tilbake til deg førstkommende virkedag.

1.0.6  Reisedokumenter leveres til den samme e-postadressen du oppga ved bestilling. Dersom du som kunde ønsker å få reisedokumentene levert per post, tilkommer det en administrativ avgift.

1.0.7  Vi har ikke ansvar for tekster, informasjon m.m. som andre parter, f.eks. leverandører, bookingsystem eller reisemagasin produserer.

1.0.8  Dersom det på eller i nærheten av ditt reisemål inntreffer en miljøkatastrofe, streik eller annen inngripende hendelse som gjør at den planlagte reisen ikke kan gjennomføres, kan vi som formidlere ikke holdes ansvarlig for dette.

1.0.9  For øvrig gjelder norske lover og reguleringer.

2. Kundens ansvar

2.0.1  Som kunde er du ansvarlig for å lese igjennom reisevilkårene før kjøp.

2.0.2  Som kunde er det ditt ansvar å kontrollere at du har mottatt bekreftelse/reisedokumenter innen 48 timer eller førstkommende virkedag. Dersom du ikke har mottatt reisedokumenter, ber vi deg ta kontakt med oss omgående.

2.0.3  Det er ditt ansvar som reisende å kontrollere at du har gyldige reisedokumenter, pass, visum, visum for mellomlanding, nødvendige vaksiner og eventuelt andre dokumenter som kreves.

2.0.4  Du som kunde er pliktig til å oppgi korrekt e-postadresse og telefonnummer, samt å lese nøye igjennom informasjonen vi gir deg. Etter bestilling og frem til hjemkomst må du jevnlig kontrollere innboksen tilhørende e-postadressen som du har oppgitt i bestillingen, da vi normalt informerer om for eksempel endring av flytider via e-post.

2.0.5  Det er veldig viktig at du oppgir korrekt e-postadresse ettersom vi ikke er ansvarlige for følger av feilaktige opplysninger, eller om ditt personlige spamfilter eller andre undermapper sorterer bort e-poster vi sender.

2.0.6  Før du gjennomfører din bestilling og betaler, er du som kunde pliktig til å kontrollere at alle opplysninger stemmer som for eksempel dato, tider, reiserute, destinasjon, og at alle de reisendes navn etc. er korrekte. Alle fornavn og etternavn må skrives i den rekkefølgen de står i passet, og stavingen må være identisk.

2.0.7  Som kunde er du pliktig til å påpeke feil eller mangler på plass for at vi skal kunne hjelpe til med å ordne opp i problemet. Se videre punkt 10.

2.0.8  Som kunde er du før du gjennomfører bestillingen, pliktig til å opplyse om viktig informasjon som kan være avgjørende for at du skal kunne gjennomføre reisen.

3. Bestilling

3.0.1  Du må være minst 18 år for å bestille reise på vår hjemmeside.

3.0.2  Vi kan ikke håndtere bestillinger med kun barn/ungdommer under 18 år.

3.0.3  Din bestilling er ikke bindende så lenge du ikke gjennomfører en betaling eller velger fakturering.

3.0.4  Bestillingen blir automatisk avbooket om du ikke sluttfører din betaling eller velger fakturering før den tiden som angis ved booking.

3.0.5  Vi gjør oppmerksom på at Angrerettloven av 21.12.2000 ikke gjelder ved kjøp av transport- og reiserelaterte tjenester som for eksempel innkvarteringer, jfr. lovens § 19 b).

4. Betaling

4.0.1  Du må være minst 18 år for å kunne betale på vår hjemmeside.

4.0.2  På betalingssiden fremgår vilkårene for betaling av din spesifikke bestilling.

4.0.3  Dersom du oppgir ukorrekte opplysninger, kan du i ettertid kreves å betale kostnader som oppstår.

4.0.4  Vi er ikke ansvarlige for betalinger som ikke har kommet oss i hende på grunn av tekniske problemer som er utenfor vår kontroll.

4.0.5  Din bestilling må sluttføres inn tidspunktet som oppgis ved bestilling. Om et kjøp ikke er sluttført innen dette tidspunktet, blir din reise automatisk avbestilt.

4.0.6  Vi benytter en såkalt SSL-kryptering. Dette beskytter all betalingsdata inkl. kortnummer, mot at uvedkommende skal kunne lese dette.

4.0.7  For mer informasjon angående betalingsmåte, se Betalingsinformasjon »

5. Priser

5.0.1  Prisene inkluderer skatter og avgifter som er kjent ved bestillingstidspunktet og inngår i bestillingen.

5.0.2  Ekstra kostnader som f.eks. bagasje, seating og innsjekking kan tilkomme avhengig av flyselskap og priskategori.

5.0.3  Lokale skatter kan forekomme, som f.eks. turistskatt (city tax) eller flyplassavgift. Disse betales lokalt på egen hånd.

5.0.4  Leverandører av fly, leiebil og hotell har ulike forkjøpskrav for ulike produkter/priser.

5.0.5  Som formidler reserverer vi oss mot eventuelle pris- og billettendringer fra flyselskap og/eller andre leverandører som hotellagenter og leiebilfirmaer.

5.0.6  Ved flyplassbytte kan det oppstå en transferkostnad som ikke inngår i reisens pris.

5.0.7  Ved lang transit er overnatting eller annen kompensasjon ikke inkludert.

5.0.8  Dersom du gjennomfører en bestilling på et tidspunkt der vi ikke har mulighet til å ferdigstille din bestilling mot leverandøren, forbeholder vi oss retten til å komme tilbake til deg med eventuell prisøkning eller tilbakebetaling. Du blir informert om dette innen 24 timer eller førstkommende virkedag etter bestillingstidspunktet.

6. Ombooking/endring

6.0.1  Om flyselskapet, hotellet eller leiebilleverandøren tillater ombooking eller navnendring, tilkommer det, utover den avgiften som leverandøren tar ut, en administrativ avgift på 595 NOK/reisende for endringen.

6.0.2  Endringer må gjøres i god tid før utreise/hjemreise, og senest to virkedager før reisen skal gjennomføres.

7. Avbestilling

7.0.1  Avbestiller du din reise før du har valgt fakturering eller før du har betalt din bestilling, medfører det ingen kostnad.

7.0.2  Avbestiller du din reise etter du har valgt fakturering eller betalt din bestilling gjelder følgende: Om du ikke har tegnet noen avbestillingsforsikring vil det normalt ikke være noen tilbakebetaling. Unntagelse ved de tilfeller hvor andre vilkår fremkommer ved bestillingstidspunktet. Dersom du må avbestille din reise og ikke har tegnet avbestillingsbeskyttelse, forsøker vi naturligvis å hjelpe deg med å få tilbake så mye som mulig av reisens pris mot et administrativ gebyr på 595 NOK/reisende. Har du tegnet en avbestillingsbeskyttelse kan du avbestille din reise i henhold til gjeldende regler for avbestillingsbeskyttelsen.

7.0.3  Du kan ikke avbestille en betalt reise via hjemmesiden. Dette må gjøres per telefon eller mail.

7.0.4  Om du ikke benytter utreisen (”Noshow”) blir normalt hjemreisen automatisk avbestilt av flyselskapet. Flyselskapet gir i slike tilfeller ingen tilbakebetaling.

7.0.5  Om du ikke kommer tidsnok til rett sted eller velger å ikke benytte hele eller deler av bestillingen, er ingen tilbakebetaling mulig.

8. Pass, visum og vaksiner

8.0.1  Som reisende er du selv ansvarlig for å ha gyldig pass, visum, visum for mellomlanding, nødvendige vaksiner og andre eventuelle dokumenter som kreves.

8.0.2  Dersom barn under 18 år skal reise sammen med andre voksne enn sine foreldre/foresatte, alene eller om foreldre/foresatte har annet etternavn enn barnet, vennligst observer at visse destinasjoner krever en skriftlig godkjennelse fra foresatte. For mer informasjon, vennligst kontakt leverandøren eller ambassaden for det aktuelle landet.

8.0.3  Vi er ikke ansvarlige for merkostnader som kan påløpe den reisende dersom visumsøknaden avvises. Det er ambassaden eller konsulatet i respektive land som håndterer visumærender. Reisende som ikke har godkjente reisedokumenter kan bli nektet ombordstigning eller innreise.

8.0.4  Som reisende er du selv ansvarlig for alle kostnader som tilkommer grunnet bristene i overnevnte formaliteter.

9. Reiseforsikring

9.0.1  Vi anbefaler alle som reiser utenlands å ha en form for reiseforsikring som beskyttelse mot uforutsette hendelser.

10. Avvikelser eller feil i produktet

10.0.1  Dersom ikke alt er som forventet, må du forsøke å få hjelp til å løse problemet på plass. Påpeker du ikke problemet omgående, innebærer det at vi ikke får mulighet til å hjelpe deg med å rette opp i feilen og da er det vanskelig å få erstatning når du komme hjem. Du påpeker feilen på plass eller ved å kontakte respektive leverandør. Kontaktinformasjon finner du som regel på din voucher.

10.0.2  Dersom problemet ikke løses på stedet og du vil sende inn en reklamasjon, fyller du ut dette skjemaet senest to måneder etter hjemkomst, med mindre ekstraordinære grunner foreligger. I de tilfeller der du ønsker å reklamere noe i forbindelse med transporten, som f.eks. mistet bagasje, innstilte fly eller andre omstendigheter som ligger utenfor vår kontroll, skal reklamasjonen umiddelbart stilles direkte til berørte transportselskap.

10.0.3  Hvis reisende på egen hånd bekoster en oppgradering eller kjøp av en annen tjeneste på stedet uten å ha kontaktet leverandøren først, vil leverandøren ikke godkjenne tilbakebetaling av disse kostnadene. Transaksjonen anses da for å være en bindende avtale direkte mellom den reisende og leverandøren på stedet.

10.0.4  Er du ikke fornøyd med hvordan vi har håndtert ditt problem, kan du henvende deg til Flyklagenemda eller Klagenemda for pakkereiser. Vi ber deg uansett om å gi oss en mulighet til å ordne opp i problemet før du henvender deg til en klagenemnd. Kontakt klagenemdene via www.reiselivsforum.no eller Norsk Reiselivsforum, Øvre Slottsgate 18-20, 0157 Oslo.

11. Formidling av flybilletter

11.0.1  Avtalen for flyvningen tegnes mellom deg som kunde og flyselskapet. Vi fungerer kun som formidler og er dermed ikke en del av avtalen.

11.0.2  Flyselskapet er ansvarlig for korrekt gjennomføring av transporten. Eventuelle feil og/eller klager på transporten eller bagasjehåndteringen må rettes direkte til flyselskapet.

11.0.3  All oppgitte flytider er foreløpige, noe som også gjelder de tider som finnes i bestillingsbekreftelsen. Det er bestillerens ansvar og de reisendes ansvar å oppdatere seg på reglene for transport, som hvert flyselskap oppgir på sine hjemmesider.

11.0.4  Som reisende er du også ansvarlig for å kontrollere dine flydetaljer for både ut- og hjemreisen ved å logge deg inn med bestillingsnummer og etternavn på checkmytrip.com.

11.0.5  Tidene er lokale i det landet du reiser til, via og fra. Du som kunde er pliktig til å oppgi korrekt e-postadresse ved bestilling, samt å overvåke denne i tilfelle vi sender informasjon gjeldende eventuelle tidendringer på reisen.

11.0.6  Vi reserverer oss for alle eventuelle endringer og innstilte flyreiser.

11.0.7  Flyselskapet har rett til å gjøre endringer i bestillingen innen 24 timer etter at bestillingen er gjennomført. Om det skulle forekomme en endring av pris, forbeholder vi oss retten til å komme tilbake til deg med prisøkning eller eventuell tilbakebetaling. Dette blir du informert om innen 24 timer eller førstkommende virkedag etter bestillingstidspunktet.

11.0.8  Barnepriser tilbys hos de fleste flyselskap for barn som er fylt 2 og ennå ikke fylt 12 år. Som spedbarn (infant) regnes barn som (før reisen er avsluttet) ikke har rukket å fylle 2 år.

11.0.9  Vi kan ikke håndtere bestillinger med barn/ungdom under 18 år som reiser alene.

11.0.10  Vi er ikke ansvarlige for feilaktig informasjon fra flyselskapet gjeldende eventuelle mellomlandinger, samt mistet fly på grunn av at den reisende ikke har notert seg flytidendringer.

11.0.11  Dersom du har valgt å bestille en reise bestående av to enkeltbilletter, innebærer det at dersom den ene flystrekningen av en eller annen grunn ikke gjennomføres som planlagt, avbestilles/endres ikke den andre flystrekningen automatisk. Du er da selv ansvarlig for å booke om billetten. Du må selv stå for eventuelle merkostnader.

11.0.12  Hvis du som reisende har en dobbelbestilling kan flyselskapet avbestille reisene. Dette gjelder også selv om bestillingene er gjort hos ulike reisebyråer eller direkte hos flyselskapet. Vi er ikke ansvarlige for avbestillinger som flyselskapene gjør ved disse tilfellene, og står ikke for eventuelle merkostnader som kan oppstå.

11.0.13  Transport ved flyplassbytte er ikke inkludert i prisen og bekostes på egen hånd. Det samme gjelder overnatting ved lang transit.

For informasjon om IATAs flyregler, klikk her »
For informasjon om EUs forordninger om flypassasjerenes rettigheter i forhold til flyselskapet, klikk her »
Liste over flyselskap som forbys i EU, klikk her »

12. Flytider/endring av flytider

12.0.1  Samtlige tider er oppgitt i lokal tid for hvert land. Flyselskapene kan endre sine flytider på kort varsel. Dersom vi har mottatt informasjon fra flyselskapet om en tidendring, informerer vi den reisende om endringen via e-post.

12.0.2  Vi er ikke ansvarlige for flyselskapene tidendringer eller innstilte fly. Dersom den reisende blir skadelidende, skal klager rettes direkte mot flyselskapet. En flytidendring gir ikke rett til prisavslag, erstatningsreise eller annen kompensasjon fra oss.

12.0.3  Dersom flyselskapet innstiller din flyreise uten å tilby alternativ, tilbakebetaler vi summen for den innstilte billetten etter at vi har mottatt refusjonen fra flyselskapet. Vi vil ta et administrasjons gebyr på 595 NOK/reisende.

12.0.4  Om flyselskapet innstiller din flyreise men tilbyr deg å velge mellom alternativ reise eller avbestilling, følger vi flyselskapets retningslinjer gjeldende avbestillingskostnader. Velger du å avbestille, vil vi ta et administrasjons gebyr på 595 NOK/reisende.

12.0.5  I de tilfeller hvor din reise får en tidendring, informeres du normalt om dette kun via e-post med de nye flytidene. Dette sendes til den e-postadressen du oppga ved bestilling. Som reisende bør du derfor kontinuerlig kontrollere om du har mottatt e-post fra oss. Flydetaljer for en reise skal også kontrolleres gjennom å logge inn med bestillingsnummer og etternavn på www.checkmytrip.com. Dette må man også gjøre før hjemreise.

12.0.6  Dersom tidendringen medfører sen ankomst til destinasjonen, er du selv ansvarlig for å kontakte eventuelt hotell eller leiebilfirma om dette. I de tilfeller der du har bestilt en separat avslutningsreise, er vi ikke ansvarlig dersom du ikke skulle rekke forbindelsen.

12.0.7  Vi er ikke ansvarlige for e-post som av en eller annen grunn ikke når mottakeren (eksempelvis spamfilter).

13. Bagasje

13.0.1  For eksakt informasjon om bagasje på din reise, henviser vi til flyselskapets egne regler og bestemmelser som du finner på det respektive flyselskapets hjemmeside.

13.0.2  Ved avbestilling tilbakebetaler ikke flyselskapet kostnaden for bestilt bagasje.

14. Sitteplass på fly

14.0.1  For eksakt informasjon om sitteplasser på flyet på din reise, henviser vi til flyselskapets egne regler og bestemmelser som du finner på det respektive flyselskapets hjemmeside.

14.0.2  Ved avbestilling tilbakebetales ikke kostnaden for bestilt sitteplass.

14.0.3  Flyselskapet forbeholder seg retten til å endre din sitteplass.

15. Formidling av hotell

15.0.1  Ved bestilling av hotell er du ansvarlig for å skrive ut og ta med voucher. En voucher er et bevis på din bestilling og betaling, og skal leveres til hotellet ved ankomst.

15.0.2  Om du regner med å ankomme sent til hotellet, er du selv ansvarlig for å informere hotellet om dette. Hotellet har rett til å avbestille ditt rom dersom sen ankomst ikke er meldt fra om på forhånd.

15.0.3  Ønskemål på hotellet kan aldri garanteres, men er kun et ønske.

15.0.4  Hotell er ikke tilbakebetalingsbare med unntak av de hotell som presenteres med ”Fri avbestilling” eller lignende i bestillingsprosessen.

15.0.5  Dersom ikke alt har vært tilfredsstillende, må du forsøke å rette opp problemet på stedet. Påpeker du ikke problemet omgående, innebærer det at vi ikke får mulighet til å hjelpe deg med å rette opp feilen og da er det vanskelig å få erstatning når du kommer hjem. Du gir beskjed ved å si i fra om problemet på plassen eller ved å kontakte respektive leverandør. Kontaktinformasjon finner du som regel på din voucher.

16. Formidling av transfer

16.0.1  Du er selv ansvarlig for å lese igjennom de vilkår som gjelder akkurat din transfer. Vilkårene varierer avhengig av destinasjon og reisemåte. Vilkårene finner du på din voucher.

16.0.2  Ved bestilling av transfer er du selv ansvarlig for å skrive ut og ta med voucher. En voucher er ditt bevis på bestilling og betaling, og skal leveres til transportøren.

16.0.3  Vi forbeholder oss retten til å komme tilbake til deg innen 24 timer etter bestilling eller førstkommende virkedag dersom din transfer ikke kunne bekreftes. Ved disse tilfellene gjelder full tilbakebetaling av transferen.

17. Formidling av leiebil

17.0.1  Du er selv ansvarlig for å lese igjennom den produktinformasjonen som gjelder for din bestilling. Vilkårene varierer avhengig av destinasjon.

17.0.2  Ved bestilling av leiebil er du selv ansvarlig for å skrive ut og ta med voucher. En voucher er ditt bevis på bestilling og betaling, og skal vises ved henting av leiebilen.

17.0.3  Når du henter leiebilen må du vise et kredittkort i sjåførens navn der leiebilleverandøren reserverer en sum som depositum.

17.0.4  Er leiebilen på forespørsel, kommer vi tilbake til deg så snart som mulig etter bestilling.

17.0.5  Ønskemål om tilvalg som f.eks. kjettinger, barnestoler eller annet, betales på stedet og kan aldri garanteres.

17.0.6  Ved uklarheter rundt henting må du forsøke å ordne opp i problemet på stedet. Påpeker du ikke problemet omgående, innebærer det at vi ikke får mulighet til å hjelpe deg med å rette opp feilen og da er det vanskelig å få erstatning når du kommer hjem. Du påpeker feilen til leiebilleverandøren eller ved å kontakte det nummeret som står på voucheren.

18. Registreringsvilkår og behandling av personopplysninger

18.0.1  Vennligst se Registreringsvilkår