Avbestillingsgaranti

Noen ganger skjer ting som du ikke hadde planlagt, og som gjør at du ikke kan, eller ønsker å gjennomføre en reise som du har bestilt. Med Avbestillingsgaranti kan du få pengene tilbake hvis noe forhindrer deg i å reise.

Når uforutsette hendelser oppstår
Noen ganger skjer det uforutsette hendelser. Kanskje blir du beordret på jobb, eller faktisk får drømmejobben som du lenge har ønsket deg. Kanskje blir sitter du værfast, eller får en ny kjæreste og ønsker å bli hjemme. Kanskje kolliderer reisen med et bryllup eller jubileum du gjerne skulle vært med på. Med Avbestillingsgaranti kan du avbestille reisen i slike situasjoner.

Avbestill inntil 3 timer før avreise
Med Avbestillingsgaranti kan du avbestille reisen helt frem til 3 timer før avreise. Avbestillingsgaranti tegnes ved bestilling av reisen, og betales samtidig som selve reisen. Ved avbestilling av reisen refunderes alt bortsett fra beløpet du betalte for garantien samt en egenandel tilsvarende garantien.

Ingen krav til legerklæring
Med en vanlig reiseforsikring må du legge frem en legeerklæring for å få pengene igjen for en reise du ikke ønsker eller kan gjennomføre. Med Avbestillingsgaranti trenger du ingen legeerklæring.

Vilkår for bruk av Avbestillingsgaranti

Følgende vilkår regulerer avtaleforholdet mellom Airngo og deg som reisende hvis du velger å bestille Avbestillingsgaranti, Airngos tilleggstjeneste for avbestillingsforsikring.

 

1. Premier og egenandel

1.1    Premien for Avbestillingsgarantien vil variere avhengig av blant annet hvor mye reisen koster. Prisen som oppgis i kjøpsøyeblikket gjelder.

 

1.2    Det tilkommer også en egenandel i tillegg til premien dersom kunden velger å benytte seg av sin Avbestillingsgaranti og avbestiller reisen. Egenandelens størrelse er lik premiebeløpet som ble innbetalt i bestillingsøyeblikket.

 

2. Vilkår

2.1    Hva inngår i Avbestillingsgarantien

2.1.1    Avbestillingsgarantien gjelder for reiser med rutefly, hotellbestilling og leie av bil.

 

2.1.2    Avbestillingsgarantien er personlig. Alle reisende som inngår i den bestilte reisen, må derfor ha tegnet sin egen Avbestillingsgaranti. Hvis man bare har bestilt hotell, trenger man ikke tegne Avbestillingsgaranti for barn under tolv (12) år. Barna vil i denne sammenheng omfattes av foresatte/voksne reisendes Avbestillingsgaranti.

 

2.1.3    Avbestillingsgarantien dekker reisekostnader opp til maksimalt 25 000 norske kroner per person og reise. Ytterligere beløp dekkes ikke av Avbestillingsgarantien. Med reisekostnad menes kostnader for flybillett (inkludert eventuell bagasjeavgift og seteavgift), hotell og leiebil som bestilles via Airngo. Andre tilleggstjenester eller tilleggskostnader som oppstår som følge av avbestillingen, omfattes ikke av Avbestillingsgarantien.

 

2.1.4    Ved bestilling av hotell eller leiebil fordeles kostnaden på samtlige reisende. I de tilfeller antallet reisende reduseres uten at bestillingen kanselleres, vil det ikke bli utbetalt delrefusjon.

 

2.2    Gyldighet og betaling

2.2.1    Avbestillingsgarantien må bestilles og betales senest samtidig med bestilling og betaling av reisen Avbestillingsgarantien gjelder for. Avbestillingsgarantien gjelder kun for reisen tjenesten er kjøpt for.

 

2.2.2    Avbestillingsgarantien gjelder ved avbestilling knyttet til uforutsette hendelser, som for eksempel:

(i)    ikke innvilget ferie,

(ii)    du blir sagt opp fra jobben og skal søke etter eller starte i ny jobb,

(iii)    en naturkatastrofe forhindrer reiseplanene dine,

(iv)    du rammes av flyselskapkonkurs,

(v)    det har oppstått uroligheter på reisedestinasjonen,

(vi)    ulykker, akutt sykdom eller dødsfall rammer deg, en nær slektning, medreisende eller andre du har planlagt å besøke, eller

(vii)    lignende.

 

2.2.3    Kvitteringen, eller kvitteringene hvis dette er tilfellet, må spesifisere at man har tegnet en Avbestillingsgaranti. Dersom Avbestillingsgarantien gjelder for leiebil, må leiebilkvitteringen for referansepersonen som ble oppgitt i bestillingsøyeblikket spesifisere at en Avbestillingsgaranti er blitt tegnet. Kvitteringen/kvitteringene blir dermed et Avbestllningsgarantie-bevis som kreves for at avbestillingsforsikringen skal gjelde.

 

2.2.4    Avbestillingsgarantien gjelder fra og med det øyeblikket Airngo mottar betaling for premien, og opphører tre (3) timer før reisen påbegynnes. Reisen anses som påbegynt fra og med det tidspunkt den reisende senest hadde mulighet til å sjekke inn for reisen ved aktuell flyplass eller hotell. For reiser som består av både ut- og hjemreise (tur og retur), kan Avbestillingsgarantien kun benyttes for påbegynt utreise, slik det står beskrevet ovenfor. Det er ikke mulig å kun avbestille deler av flyreisen (f.eks. hjemreise) med Avbestillingsgarantien. Dersom Avbestillingsgarantien kun gjelder leiebil, vil Avbestillingsgarantien opphøre tre (3) timer før siste mulige tidspunkt for henting av leiebilen. De gangene reisen består av mer enn ett moment med tanke på rutefly, hotell eller leiebil, kan Avbestillingsgarantien kun benyttes dersom forutsetningene for ikke påbegynt reise ovenfor er oppfylte, eller hvis Avbestillingsgarantien ikke har sluttet å gjelde for første delmoment av reisen. Dersom Avbestillingsgarantien består av flere ulike produkter av rutefly, hotell eller leiebil, kan enkeltprodukter avbestilles med Avbestillingsgarantien. Avbestillingsgarantien anses da for oppbrukt og gjelder ikke for resterende produkter. En ny Avbestillingsgaranti kan tegnes for gjenværende produkter i forbindelse med avbestillingen.

 

3    Avbestilling

3.1    Avbestilling må skje gjennom Airngo, eller direkte til flyselskap/arrangør dersom Airngo har stengt.

 

3.2    Avbestillingsgarantien er personlig. Eventuelle tilleggskostnader for medpassasjerer som ikke har tegnet Avbestillingsgaranti, omfattes derfor ikke av Avbestillingsgarantien og vil ikke bli refundert ved avbestilling.

 

3.3    Refusjon vil vanligvis skje innen to (2) uker fra og med avbestillingsøyeblikket. Refusjon vil vanligvis utføres til samme betalingsmiddel som ble brukt ved betalingen av reisen. Hvis reisen ble betalt med betalingskort i butikk, må kunden oppsøke butikken med samme betalingskort for at refusjonen skal skje til samme kort. Dersom kunden ikke har mulighet til å komme til butikken, skal refusjonen istedenfor skje til kundens bankkonto.

 

4    Annet

4.1    Airngo forbeholder seg retten til å nekte reisendes kjøp av Avbestillingsgaranti dersom det foreligger mistanke om misbruk.